Títols

La Bíblia a l’abast. Comentaris al leccionari de la missa dominical. Cicle A. Volum 1

14,00
No disponible
ISBN: 978-84-8415-347-4
Data de publicació: 13/11/2001
Nombre de pàgines: 344
Matèria: Religió

Primer volum d'una sèrie que comenta de manera planera i atractiva les lectures de la missa dels diumenges corresponents als cicles A, B i C. Mossèn Josep M. Aragonès, canonge de la catedral de Barcelona i rector de Torrelavit, amb una llarga experiència pastoral i catequètica, ajuda a la comprensió d'uns textos que simplement escoltats en la proclamació de la Paraula de Déu, poden resultar estranys o fins i tot inintel·ligibles per a molts fidels.