Títols

Jaume de Cèssulis: Libre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs

ISBN: 978-84-9191-025-1
Data de publicació: 22/10/2018
Nombre de pàgines: 308
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Història de la Literatura

Aquest llibre presenta l'edició crítica del "Llibre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joch dels escacs", la primera traducció catalana del "Liber de moribus", l'exitosa moralització llatina sobre el joc dels escacs, escrita a Gènova pel frare dominicà Jaume de Cèssulis, al voltant de 1300. S'hi edita el ms. 921 de la BNE, que transmet una traducció cancellesca datada al voltant de 1370, anterior a una segona traducció de primers del segle XV. La present edició incorpora un estudi literari i lingüístic, a més d'uns apèndixs que conte-nen un glossari, un índex de noms i la relació de fonts dels "exempla" i "sententiae".

Ressenya:

Mot so razo