Títols

Homenatge a Kálmán Faluba, 3

16,50 
ISBN: 978-84-9191-068-8
Data de publicació: 18/09/2019
Nombre de pàgines: 288
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Història de la Literatura

Maria Pilar Perea. «Fes bonda y sigas bon atlot»: Correspondència d’Antoni M. Alcover a Joan Lluís Estelrich
Mariàngela Cerdà i Surroca. Visió modernista de la matèria de Bretanya
Marta Matas Roca. Sebastià Juan Arbó i l’opció lingüística
Albert Ventura. «La faç inhòspita d’una certa Amèrica»: Vicenç Riera Llorca a la República Dominicana
Oriol Teixell Puig. «Primer objectiu: Proa a punt de salpar...» Joan Puig i Ferreter i Josep Queralt i Clapés, quatre lletres de represa
Laura Fabregat Aguiló. El realisme màgic en la novel·lística de Mar Bosch i Marina Espasa
Vicent Garcia-Edo – Germà Colón Domènech. Un inventari de béns de l’any 1253. Primera noticia d’un manuscrit valencià
Xavier Luna-Batlle. El català septentrional del segle XIV intercalat en documents notarials. El cas del notari Bernat Frigola de Cotlliure i les particularitats del rossellonès al final de l’edat mitjana
Kata Baditzné Pálvölgyi. La inclusió de veus ingleses en el vocabulari castellà, català i italià: algunes tendències comunes
Jordi Bertran Luengo. De la geneta a l’enxaneta, natura i castells emparentats per la llengua Lucila Grau Humbert. Sobre l’origen de santa Eulàlia d’Elna
Joaquim Juan-Mompó. Els accents diacrítics: ¿condemna o indult?
Joan Fontana i Tous – José Enrique Gargallo Gil – Petia Ivanova Radeva. Afinitats folklòriques entre la cultura popular romanesa i la búlgara al voltant del mes de març