Títols

Homenatge a Joseph Gulsoy, 2

ISBN: 978-84-8415-897-4
Data de publicació: 25/05/2007
Nombre de pàgines: 318
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Història de la Literatura

Jordi Bruguera. Peculiaritats lingüístiques de la Bíblia catalana medieval
Sergi Gascón Urís. Estudi codicològic i edició paleogràfica d’un nou bifoli del Llibre dels Àngels d’Eiximenis (Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les)
Llúcia Martín Pascual. La tradició poètica i moralitzant del cérvol. La poesia 89 de March
Vicent-Josep Pérez i Navarro. Algunes notes sobre el català a l’Horta d’Oriola a començaments del segle xvii: les anotacions d’en Francesc Menargues, veí de Guardamar, al Llibre Sobresquier  l’any 1622
Joan Castaño i Garcia. Homilètica al voltant del Misteri d’Elx: tres setmons de la Festa de l’Assumpció del segle XVIII
Isabel Guardiola i Savall. El Diccionari de Constantí Llombart, novetats microestructurals
Jaume Corbera. Josep M. Macià Llompart, un col·laborador entusiasta de Mn. Antoni M. Alcover
Marçal Subiràs I Pugibet. Absència¸ de Josep Carner: quadern de lectura
Pilar Arnau i Segarra. La fada de la literatura i l’aprenent de poeta: l’epistolari entre M. Antònia Salvà i Josep Palau i Fabre