Títols

Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 2

ISBN: 978-84-7202-439-7
Data de publicació: 04/06/1981
Nombre de pàgines: 432
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Philip D. Rasico. El desenvolupament dels fonemes ẑ i ŝ en el català preliterari
Joseph Gulsoy. L’evolució de la terminació adjectival –ÎDUS en català i castellà
Michael Metzeltin. El tema i la seva instrumentació en la Història de Valter e Griselda de Bernat Metge
Montserrat Anguera. Notes sobre la gramàtica ullastriana
Francesc De B. Moll. Suggeriments sobre problemes de lèxic
Martí De Riquer. Els metalls, les colors i les pennes en heràldica catalana
Antoni M. Badia I Margarit. Lexicografia i demologia pirinenques
Giuseppe Tavani. Sobre la versificació de Gilabert de Próixita
Josep Romeu I Figueras. Guerau de Maçanet, entre la realitat lírica i la identificació hipotética
Albert G. Hauf. El «Tractat del molí espiritual» de fra Antoni Canals, O.P.
Pere Ramírez i Molas. Un manuscrit inèdit d’Ausiàs March
Marie-Claire Zimmerman. Ausiàs March i el Cant Espiritual
Joaquim Molas. Poesia barroca i poesia neoclàssica el 1802
Josep Massot i Muntaner. Marià Aguiló i la poesia popular
Pere Bohigas. Manuscrits de «Canigó» de Verdaguer
Artur Quintana i Font. Clara Commer, traductora de Verdaguer
Margalida Tomàs. La Jove Catalunya
August Bover I Font. La represa de relacions culturals amb l’Alguer
Amadeu-J.Soberanas i Lleó. Bibliografia essencial de Josep Maria Casacuberta