Títols

Homenatge a Arthur Terry, 3

ISBN: 978-84-8415-120-3
Data de publicació: 30/09/1999
Nombre de pàgines: 336
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Josep-Antoni Ysern i Lagarda. Notes sobre la creativitat literària de Francesc Eiximenis en l’ús d’exempla
Purín Morant i Almendro. El Gui de Warewic al Tirant lo Blanch: anàlisi i comparativa
Joaquim Anyó i Oliver. Tirant lo Blanc i les fonts de Much Ado About Nothing
Jaume J. Chiner Gimeno. Noves dades sobre Jeroni Fuster, autor de l’Omelia sobre lo psalm «De profundis»
Josep Lluís Martos. El Cançoner de Maians (BUV ms 728): un cançoner d’autor de Joan Roís de Corella
Joaquim Juan-Mompó. «O, dona ja no dona»: La Història de la gloriosa santa Magdalena de Joan Roís de Corella. Fonts i originalitats
Josep Moran i Ocerinjauregui. El foc (de sant Antoni) en els Col·loquis tortosins de Despuig
Cristià Camps. Andreu Bosch, un defensor de la llengua catalana al Rosselló
Pep Vila. Dos cançoner catalans del segle xix, desconeguts
Júlia Sanmartín Sáez. A propòsit d’alguns tirosos vocables del caló en el teatre de Salvador Espriu
Montserrat Roser I Puig. La creació de nous lligams literaris: el I Congrés de Poesia, Segòvia 1952
Manuel Garcia Grau. Manuel Pitarch Font. Sobre la poesia castellonenca contemporània (1974-1984)
Jordi Domènech i Vicedo. Els textos orals del parlament valencià
Andreu Bosch i Rodoreda. Desplaçaments lexicosemàntic i organització de les unitats lèxiques en alguerès per penetració de sardismes i altres estrangerismes
Aina Torrent-Lenzen. La negació contextual en català i en altres llengües romàniques
Josep-David Garrido i Valls. Almodòver i Guardamar: història de dos topònims situats a la gola del riu Segura