Títols

L’Himnari dels fidels, inspirat en la pràctica de l’Església catòlica d’Anglaterra, consistí en fulls publicats a partir de Pasqua de 1950. Volgué ser ressò fidel del llenguatge i del pensament litúrgic i bíblic que emmarca cada període litúrgic, i tingué un èxit extraordinari (en total se’n difongueren més de mig milió d’exemplars). En la seva totalitat el text era del pare Hildebrand Miret i la música del pare Ireneu Segarra (llevat de dues melodies, del pare Gregori Estrada). Fou editat en llibre el 1959 i conegué dues edicions més, a part les dues corresponents als acompanyaments. La qualitat de la seva espiritualitat l’ha fet entrar amb naturalitat en la reforma litúrgica promoguda pel Concili Vaticà II i manté tota la seva vigència al cap de setanta anys.