Títols

L'any 2006 va ser editat el primer volum de la sèrie P.Monts.Roca que tenia per títol To the Origins of Greek Stenography. Una publicació d'un text inèdit del fons de papirs Roca-Puig, estudiat pels papiròlegs Sofia Torallas i Klaas Worp. Ara, el present volum Greek Papyri from Montserrat també és fruit de l'estudi portat a terme pels mateixos autors responsables del primer. És el quart llibre que pertany a la sèrie d'estudis del fons papirològic Roca-Puig, i és també l'inici d'una nova sèrie que té
per títol Scripta Orientalia, que continuarà sense interrupció l'estudi de la col·lecció i que es proposa, a més, la investigació d'altres documents.