Títols

“Feve temps que no diva tants verbs!”

ISBN: 978-84-9883-476-5
Data de publicació: 21/03/2012
Nombre de pàgines: 160
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Llengua

Aquest llibre recull una de les tres parts en què l'autora va estructurar la tesi doctoral La progressió d'isoglosses d'est a oest en el català del Principat: sis estudis de cas, dirigida per Joan Veny i tutoritzada per Mila Segarra, en la qual analitzava el procés d'introducció, en un dialecte conservador com és el català nord-occidental, de característiques lingüístiques innovadores generades en el català central. En els capítols continguts en aquest llibre s'incideix en l'acceleració d'aquest procés històric a partir del retorn de la democràcia a l'Estat Espanyol i de la posada en marxa a la Comunitat Autònoma de Catalunya d'una política lingüística basada en la difusió, a través del sistema educatiu i dels mitjans de comunicació de massa, d'un model de llengua estàndard que reposa principalment en les característiques del català central. Com a resultat de l'anàlisi d'un corpus d'enquestes recollides sobre el terreny, l'autora estableix diferents àrees, dins del català nord-occidental, en funció de la rapidesa amb què s'hi produeix el procés d'adopció de les formes innovadores procedents del català central, i assenyala diversos factors extralingüístics que afavoreixen o dificulten aquest procés de canvi lingüístic.