Títols

Estudis sobre cultura literària a Tortosa a l’Edat Moderna

22,00 
ISBN: 978-84-8415-862-2
Data de publicació: 23/11/2006
Nombre de pàgines: 368
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Història de la Literatura

La ciutat de Tortosa, situada a la confluència dels inveterats camins de la costa mediterrània i de l'Ebre, i equidistant dels grans centres culturals de la Corona d'Aragó, desplegà una interessant activitat cultural durant l'edat moderna. Aquest llibre vol donar compte dels episodis més brillants de la vida literària durant els segles XVI i XVII, però també de les eines a l'abast de la societat local a l'hora de rebre, absorbir i redistribuir els gèneres literaris, els corrents estètics i els canvis culturals del moment.