Títols

Escriptures còmplices

ISBN: 978-84-9883-518-2
Data de publicació: 28/06/2012
Nombre de pàgines: 256
Col·lecció: Biblioteca Miquel dels Sants Oliver
Matèria: Història de la Literatura

En l'obra Escriptures còmplices. La petja intertextual en l'obra novel·lística dels autors de la Generació dels 70 a Mallorca, l'autora ens presenta el resultat de les seves investigacions al voltant de l'ús que els membres d'aquest grup d'escriptors fan de la tècnica esmentada. La revisió del folklore popular, la reutilització de títols, arguments i personatges ja esdevinguts clàssics, la presència constant de referents pictòrics, cinematogràfics i musicals o l'interès per la historiografia no són més que algunes mostres de les diverses (i, val a dir-ho, força heterogènies) manifestacions que el lector anirà descobrint a aquest respecte.