Títols

L'estudi dels refugiats durant la guerra civil en terres gironines és un treball pràcticament inèdit en relació amb l'àrea geogràfica que abasta i amb la metodologia que s'hi empra. La informació ha estat obtinguda a partir de documents municipals, documents de la Generalitat republicana i premsa de l'època. D'altra banda, ha estat complementada amb els testimoniatges de persones que en la infantesa varen arribar a Catalunya com a refugiats i que per circumstàncies diverses s'hi varen quedar a viure.