Títols

Aquest llibre és el resultat d'una recerca a l'entorn dels oficis tradicionals de les valls del Guadalest (la Marina Baixa). Les autores analitzen, de cada ofici tradicional, el lloc on es desenvolupava, la indumentària específica, la jornada de treball, les primeres matèries, les eines, el procés de treball, els productes finals, les xarxes de distribució i de comerç, la cultura oral i les creences, així com també, finalment, l'evolució de cadascun des de l'època tradicional fins a l'actualitat. A més a més, també tenen en compte els contextos històric, econòmic i geogràfic en els quals es desenvolupava cada ofici.