Títols

Els inicis del Diccionari català-valencià-balear a través de l’espistolari d’A. M. Alcover i F. de B. Moll amb J. Calveras

ISBN: 978-84-8415-483-9
Data de publicació: 30/05/2008
Nombre de pàgines: 144
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Llengua

Durant molts anys, i per raons diverses, el Diccionari català-valencià-balear va ser una empresa menystinguda per amplis sectors, i només valorada i sostinguda per unes minories: determinats grups eclesiàstics, petits grupuscles regionalistes, persones fidels a la persona d'Antoni M. Alcover, etc. Gràcies a documents que s'editen en aquest llibre, es poden descobrir uns quants futurs possibles que no van esdevenir. En els inicis com a projecte editorial, els homes de l'Oficina Romànica de Barcelona i de manera especial, el seu secretari Josep Calveras, van intentar d'assegurar la seva continuïtat mitjançant una implicació humana i econòmica des de l'Oficina Romànica.