Títols

Els adjectius possessius: teoria i alguns problemes d’ús

ISBN: 978-84-8415-682-6
Data de publicació: 25/02/2005
Nombre de pàgines: 240
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Llengua

L'autor d'aquest llibre s'acosta a l'estudi dels adjectius possessius, als quals els lingüistes no sempre han parat l'atenció teòrica necessària. Parteix de la consideració que tot lexema té dos vessants, un vessant semàntic i un altre de sintàctic, els quals estudia per separat. Finalment, suggereix un tractament dels adjectius possessius en una gramàtica de la llengua i fa algunes propostes de millora en qüestions relacionades amb la normativa lingüística.