Títols

El vocabulari del Llibre dels fets del rei En Jaume

ISBN: 978-84-8415-130-2
Data de publicació: 04/11/1999
Nombre de pàgines: 228
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Història, Llengua, Història de la Literatura, Història Medieval

El present volum, editat pel filòleg Jordi Bruguera, recull una sèrie de treballs sobre la Crònica de Jaume I des del punt de vista lingüístic, amb noves precisions a l'edició d'Els Nostres Clàssics, editats en publicacions especialitzades, més d'algun d'inèdit, que en fan el complement a la seva edició crítica amb l'estudi lingüístic.