Títols

El saber i les llengües vernacles a l’època de Llull i Eiximenis

ISBN: 978-84-9883-430-7
Data de publicació: 21/03/2012
Nombre de pàgines: 404
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Llengua

No fa gaire que s'ha descobert la gran riquesa de textos científics i filosòfics escrits en les llengües vernacles europees durant l'Edat Mitjana. La medicina, la filosofia, la teologia, l'alquímia, etc. deixaren de ser patrimoni exclusiu de la llengua culta, el llatí, per a convertir-se també en matèria de tractats escrits en vulgar i traduïts al vulgar. Els Estudis ICREA sobre Vernacularització analitzen el cas del català en el context de moviments paral·lels arreu d'Europa, incloent-hi les traduccions de l'hebreu i a l'hebreu.