Títols

El treball investiga la connexió entre la desaparició de la pagesia d'Olzinelles, un antic municipi del massís del Montnegre, i la pèrdua de la diversitat biològica que depenia de les feines dels camps, els boscos i el bestiar. Després d'una breu narració dels processos clau de la història d'Olzinelles s'analitzen les pràctiques de gestió dels recursos locals i la relació peculiar que la comunitat pagesa establia amb el seu entorn. Com a síntesi es defineix un concepte de patrimoni com un conjunt d'interaccions –entre persones i entre aquestes i el seu medi– i pràctiques de gestió dels recursos que, situades en un context geogràfic i històric concret, configuraven paisatges diversos, autònoms i resilients a pertorbacions. A través de l'exemple d'Olzinelles, un cas paradigmàtic de muntanya absorbida per la metròpolis barcelonina, el treball mostra com la recerca sobre les cultures populars locals ens ajuda a donar respostes a les preocupacions científiques per la pèrdua planetària de diversitat biocultural.