Títols

El fil d'Ariadna ens presenta els íntims lligams que uneixen la gnosi de la tradició cristiana amb l'art de l'alquímia, aquest antic i rar art hermètic que té per objecte la metamorfosi completa de l'ésser tot sencer, ànima, esperit i cos, a la qual al·ludeixen els misteris cristians.