Títols

El Facet, un Ars Amandi medieval

ISBN: 978-84-9883-651-6
Data de publicació: 13/11/2013
Nombre de pàgines: 344
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Llengua

És poc sabut que el món medieval va generar textos d'educació sexual, dirigits als escolars joves (molt joves). Els més difosos van ser el Pamphilus i el Facetus «Moribus et vita». L'única traducció extensa conservada a Europa d'aquest darrer és la catalana (final del XIII-primera meitat del XIV), que detalla encara més la franquesa de l'original llatí, i amb una molt extensa introducció filològica i cultural, que ajuda a comprendre l'existència d'aquesta mena de textos i la seua difusió en el món medieval. Una àmplia secció de comentari detallat facilita la comprensió del text, i alhora en proporciona la contextualització de les referències culturals; tot en un estil tan accessible als investigadors com als lectors interessats en temes culturals.