Títols

El Diccionari català-valencià-balear i les seves fonts bibliogràfiques

ISBN: 978-84-9883-372-0
Data de publicació: 04/04/2011
Nombre de pàgines: 256
Col·lecció: Biblioteca Miquel dels Sants Oliver
Matèria: Llengua

Aquest llibre dóna a la llum el contingut del Libro-Inventario de la Biblioteca filológico-literaria propiedad de la Editorial Alcover, Sociedad Limitada, redactat per Francesc de B. Moll l'any 1930 i que registra 2495 volums. Aquesta informació configura sols parcialment la biblioteca d'Antoni M. Alcover, la qual s'ha completat amb dades provinents del Bolletí del diccionari de la llengua catalana, del Diccionari català-valencià-balear i dels llibres inventariats a hores d'ara del Fons Alcover-Moll. Amb aquests materials, encara que sigui de manera aproximada, s'ha reconstruït el llegat bibliogràfic d'Alcover, que arriba a 3167 volums. De l'examen de les obres que el componen es desprèn una especial bibliofília alcoveriana: una visió utilitarista dels llibres la finalitat dels quals es confegir el Diccionari-català-valencià-balear.