Títols

El camí de Sant Jaume i Catalunya

40,00
No disponible
ISBN: 978-84-8415-820-2
Data de publicació: 21/11/2007
Nombre de pàgines: 562
Matèria: Història, Art i Arquitectura, Literatura

Fruit de la revitalització del pelegrinatge a Compostel·la, un gran nombre de congressos i simposis han tingut lloc al voltant de la temàtica jacobea i de la complexa realitat que envolta el Camí de Santiago i que han servit per recuperar la memòria dels diversos itineraris, pels quals transitaven els pelegrins que recorrien Europa durant l'Edat Mitjana. Dins d'aquests itineraris, però, a penes s?ha donat importància al tram del camí que passava per Catalunya.
La publicació de la present obra ens obliga a replantejar-nos aquesta visió i a preguntar-nos si la imatge que tradicionalment hi ha hagut de Catalunya i el Camí de Sant Jaume és del tot exacta o, més aviat, el fruit de la manca d'estudis i del desconeixemet.