Títols

Aquesta obra, promoguda pel Centre d'Estudis del Baix Llobregat, és una publicació bàsica per al coneixement de les fonts més importants de la nostra història, amb una informació molt valuosa sobre la comarca del Baix Llobregat i d'algunes localitats pròximes més vinculades.