Títols

DOCUMENTS D'ESGLÉSIA 1144 - Juliol 2023

DOCUMENTS I DISCURSOS PONTIFICIS
A la Pont. Comissió per a la tutela dels menors
La transició ecològica

SANTA SEU
Rellevància actual de la "Humanae vitae", pel card. Ll. Fr. Ladaria
El bisbe és un pastor proper al poble. Entrevista a mons. R.F. Prevost
Una pastoral litúrgica, per mons. V.F. Viola

VIDA DE L'ESGLÉSIA
Carta als preveres contents de ser preveres, per mons. M. Delpini
Sobre Moisès, als promesos, per mons. B. Forte
El poble de Déu, per S. Pié-Ninot
Música i litúrgia, per M. Frisina

ESTUDIS DOCTRINALS
El mandat diví del papa, pel card. G. Müller

L'ESGLÉSIA EN EL MÓN
Un pont a recórrer. Entrevista a mons. S. Chow
Crit desesperat dels joves als Estats Units, per R. Landry

QUÒDLIBETS
Un regal incòmode, per Bl. Ayoub
L'art litúrgic. Entrevista a N. Bux