Títols

DOCUMENTS D'ESGLÉSIA 1142 - Maig 2023

DOCUMENTS I DISCURSOS PONTIFICIS
Missatge de Pasqua

SANTA SEU
El lideratge femení a l'Església i al món, per N. Becquart
Nota sobre la "doctrina del descobriment"
Predicacions quaresmals del Vaticà, per card. R. Cantalamessa
1. Renovar la veritat
2. No m'avergonyeixo de l'Evangeli
3. Déu és amor
4. Mysterium fidei - Sobre la litúrgia
5. Al món tindreu tribulació. Però coratge!
6. Fermesa en la fe

VIDA I ESGLÉSIA
Testament espiritual de C. Gordien
Entrevista al card. W. Kasper
Entrevista a D. Schmidt
Camí sinodal, per L. Berdmond de Senneville
A propòsit dels atacs contra st. Joan Pau II, per la Conferència episcopal polonesa
Viure en la confiança en el Pare, per mons. Fr. Conesa

L'ESGLÉSIA EN EL MÓN
L'educació als drets i a la pau, pel card. M.M. Zuppi

ECUMENE
Declivi del protestantisme, per F. Ferrario