Títols

DOCUMENTS D'ESGLÉSIA 1136 - Novembre 2022

DOCUMENTS I DISCURSOS PONTIFICIS
En la missa amb els cardenals
En la beatificació de Joan Pau I
Obertura del Congrés de líders de les religions
Conclusió del Congrés de líders de les religions
Trobada amb els jesuïtes de la regió russa
Per una economia de l'Evangeli

Catequesi sobre la vellesa (continuació)
15. Pere i Joan
16. La vellesa, temps orientat al seu acompliment
17. La vellesa tranquil·litza sobre el destí de la vida que ja no mor
18. Els dolors de la creació

SANTA SEU
Orientacions sobre la pastoral migratòria intercultural, pel Dicasteri per al servei del desenvolupament humà integral

VIDA DE L'ESGLÉSIA
Visita de l'abat de Solesmes al Sant Pare
Els seminaris a França la tardor de 2022
Quin lloc per a la dona en l'Eslésia, per Cl. Cortoni

ESTUDIS DOCTRINALS
Anàlisi de la "Predicate Evangelium", pel card. M. Ouellet
La "Predicate Evangelium" a la llum de la "Lumen Gentium", pel card. G. Müller

L'ESGLÉSIA EN EL MÓN
Les ferides de l'Església i els camins de guarició, per mons. E. Varden
L'Església i Catalunya, per mons. J. Planellas

ECUMENE
En el funeral de la Reina Elisabet, per mons. J. Welby

QUÒDBLIDETS
Les obres completes de st. Josep Manyanet, per fra V. Serra