Títols

Diccionari del teatre a les Illes Balears. Volum II. P-Z

30,00
No disponible
ISBN: 978-84-8415-832-5
Data de publicació: 29/08/2006
Nombre de pàgines: 440
Matèria: Teatre

Segon volum del primer treball de conjunt sobre l'activitat escènica produïda a les Illes. Obra de síntesi i de recerca, defuig intencionadament d'identificar el teatre únicament amb la literatura dramàtica i inclou entrades referides a actors i actrius, espais escènics, cantants lírics, grups i companyies teatrals, directors, tramoistes, decoradors, empresaris i productors, músics i promotors, així com també recull informació sobre la música dramàtica o sobre les manifestacions folklòriques o tradicionals que contenen més elements teatrals o parateatrals. Promogut per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear. Coeditat amb Lleonard Muntaner, editor.