Títols

Diccionari del teatre a les Illes Balears. Volum I. A-O

ISBN: 978-84-8415-477-8
Data de publicació: 12/03/2003
Nombre de pàgines: 534
Col·lecció: Vària
Matèria: Teatre

Primer treball de conjunt sobre l'activitat escènica produïda a les Illes. Obra de síntesi i de recerca, defuig intencionadament d'identificar el teatre únicament amb la literatura dramàtica i inclou entrades referides a actors i actrius, espais escènics, cantants lírics, grups i companyies teatrals, directors, tramoistes, decoradors, empresaris i productors, músics i promotors, així com també recull informació sobre la música dramàtica o sobre les manifestacions folklòriques o tradicionals que contenen més elements teatrals o parateatrals. Promogut per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear. Coeditat amb Lleonard Muntaner, editor.