Títols

El Diccionari Català Invers conté informació morfològica i es caracteritza per l’ordenació alfabètica inversa dels mots, és a dir que s’ordena alfabèticament de dreta a esquerra, començant per l’última lletra del mot cap a la primera. Aquest sistema de cerca és de gran utilitat per a fer quadrar una rima o estudiar terminacions i sufixos de manera senzilla.