Títols

Diàlegs de Sant Gregori

ISBN: 978-84-8415-967-4
Data de publicació: 10/12/2007
Nombre de pàgines: 352
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Llengua

Aquesta versió presenta un interès lingüístic notable, atès que hi concorren diverses solucions, unes més arcaiques, altres de més modernes. Alhora que manifesta un esforç d'adaptació de la sintaxi llatina a l'estructura catalana, en el text també es descobreix un llenguatge més viu i espontani, tenyit de trets dialectals propis de les terres nord-orientals, imputables potser a la mà del copista, Bernat d'Ollers.