Detall revista

Studia Monastica

Director: Carles-Xavier Noriega D.L.: 6.845-1959 Edició: Publicacions de l'Abadia de Montserrat Administració i Subscripcions: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - C/ Ausiàs Marc, 92-98, - 08013 Barcelona Telèfon: 93 245 03 03 E-mail: pamsa@pamsa.cat Periodicitat: semestral (1 volum amb 2 fascicles) Format: 170x224 m/m Nombre de pàgines: 450 ISSN: 0039-3258 Preu Espanya: 92.00 € Preu Europa: 125,00 € Preu reste del món: 166.00 €

Darrers publicats