Detall revista

Revista de Catalunya

D.L.: 32.579-1986 Edició: Fundació Revista de Catalunya Redacció: Fundació Revista de Catalunya C/ Breda, 7-9, local, 08029 Barcelona. Tel. 662 51 01 61 www.revistadecatalunya.cat revistadecatalunya@gmail.com Administració i Subscripcions: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. C/ Ausiàs Marc, 92-98, 08013 Barcelona Telèfon: 93 245 03 03 E-mail: pamsa@pamsa.cat Periodicitat: 4 números l'any + 1 monogràfic Format: 155x230 m/m Nombre de pàgines: 160 ISSN: 0213-5876 Preu Espanya: 65.00 € Preu Europa: 82.00 € Preu resta del món: 136.00 €

Darrers publicats