Títols

De lexicografia valenciana

ISBN: 978-84-8415-034-3
Data de publicació: 09/12/1998
Nombre de pàgines: 400
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Llengua

L'autor, Lluís Gimeno Betí, analitza en aquest llibre de forma metalexicogràfica el primer diccionari valencià que usa el català com a metallengua per a cada lema o entrada. També, cal destacar la referència diatòpica que va més enllà del Maestrat. En suma, ens trobem amb una obra important i transcendent de la lexicografia