Títols

Aquesta nova edició del llibre Coses dels homes, coses de Déu vol ser un homenatge al seu autor en el cinquantè aniversari de la seva mort i alhora vol recordar el seu pensament crític i realista, el seu cristianisme valent i autèntic, amarat d'humanitat. Lògicament els anys han passat i el món ha canviat molt, però sempre continua vigent la visió de l'autor, que entenia la problemàtica del seu moment com una encarnació de l'Evangeli i per això reflexionava sobre els problemes concrets del món contemporani, mirant de donar-los una resposta càlida i eficaç, que no podia deixar indiferent ningú.