Títols

Conta el nostre secret!

ISBN: 978-84-9191-264-4
Data de publicació: 20/03/2023
Nombre de pàgines: 188
Col·lecció: Saurí
Matèria: Espiritualitat

Aquest llibre vol posar a l'abast del públic no especialitzat l'Evangeli de Marc. Per aquest motiu, l'autor ha volgut situar-se des de la perspectiva de l'evangelista Marc i analitzar la manera com, des de la seva condició de cristià de la segona hora, ha volgut compartir amb els seus lectors la bellesa de l'Evangeli i la força del missatge de Jesucrist. Es tracta d'una història volgudament imaginativa, que se cenyeix, per una banda, als resultats de l'actual investigació bíblica, però, per l'altra, es proposa ser de lectura amena i fàcil. L'anàlisi de com les idees de l'autor del segon Evangeli passen a convertir-se en text, aporta la possibilitat d'una lectura més enllà del verset i del fragment, als quals tan acostumats estam els cristians. Així, la naturalesa del segon Evangeli com a obra literària de categoria, que ha estat capaç de superar l'erosió del temps, mostra la seva unitat interna, revela el pla segons el qual ha estat concebuda i possibilita una aproximació més d'acord amb les intencions de Marc en escriure'l. Esperem que la lectura d'aquest llibre serveixi per estimar més i entendre millor la Bona Nova de Jesucrist, tal com la visqueren els seus primers testimonis.