Títols

Conèixer la Bíblia

ISBN: 978-84-8415-724-3
Data de publicació: 08/07/2005
Nombre de pàgines: 336
Col·lecció: El Gra de Blat
Matèria: Bíblia

Aquest llibre voldria satisfer el gust de molts lectors per l'Escriptura i motivar altres persones perquè hi acudeixin cada vegada més. La major part de l'obra està destinada a anar posant en relleu la importància de certs assumptes o d'algunes figures de la història bíblica. I per als qui vulguin començar a endinsar-se en la Bíblia s'han escrit les pàgines que suggereixen un ordre a seguir en la lectura.