Títols

Concelebració de l’Eucaristia

ISBN: 978-84-210-0766-2
Data de publicació: 01/04/2023
Col·lecció: Vària
Matèria: Litúrgia, Religió

Text oficial de l'ordre de la Missa segons la trercera edició de Missal Romà aprovat pels bisbes de les diòcesis de llenguia catalana, i confirmat per la Congregació per al Culte Diví.
Coedició d 'Editorial Balmes i Publicacions de l'Abadia de Montserrat.