Títols

Edició catalana, a cura d'Eduard Bajet, Bernabé Dalmau i Oriol Oleart, amb presentació de l'Abat Cassià M. Just i pròleg del Cardenal Narcís Jubany, de les normes jurídiques que regulen l'organització de l'Església llatina, la jerarquia del govern, els drets i obligacions dels fidels, els sagraments i les sancions previstes per la contravenció d'aquestes normes.