Títols

Un dels textos més suggestius de sant Agustí, una carta sobre la pregària adreçada a una dama romana, que hagué de fugir del seu país. El llibre conté, també, un suplement al volum Déu és amor, conjunt de delicioses homilies sobre la primera epístola de sant Joan.