Títols

CAPLLETRA 66. Primavera, 2019

 

 

Gemma Pellissa. Prades. Algunes dades sobre la influència de les proses mitològiques de Corella a les Transformacions de Francesc Alegre

Joaquim Espinós Felipe. Testimoniatge, actualització i fabulació: la memòria històrica de la Guerra Civil en la narrativa catalana actual

Ares Llop Naya / Anna Paradís Pérez. La posició dels clítics i de les marques de negació pressuposicional en els contextos de reestructuració

Rafael Muñoz-Espí / Carolina Bastida-Serra. Anàlisi de l’especificitat morfològica i semàntica de la neologia andorrana

 

Presentació

Francesc Feliu / Joan Ferrer. De Petrés a Bigastre: una excursió per la llengua de les cartes de poblament valencianes del XVII