Títols

QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 255 – Ramon Llull

 

EDITORIAL

MONOGRÀFIC

Ramon Llull

Els principis com a fonament universal de l’Art en Ramon Llull. Josep E. Rubió

Raó i fe segons Ramon Llull. Carles Llinàs

La teologia de Llull o l’enraonament de la fe. Josep Batalla

 

ARTS I LLETRES

Ramon Llull, narrador. Lola Badia

Folls d’amor: Ramon Llull i el Llibre d’amic e Amat. Francesc-Xavier Marín

El lul·lisme en la història europea: des de la tardor medieval a la Renaixença. Rafael Ramis

 

DIÀLEG

La diferència, el diàleg i la pluralitat religiosa: algunes intuïcions de Ramon. Llull Joan Andreu Alcina

 

PUBLICACIONS

Pere Lluís Font: La persona humana. El debate sobre su con­cepto de Gabriel Amengual

Antoni Matabosch Soler: Las Iglesias ortodoxas en España, de Francisco Díez de Velasco

 

MIRADOR

Albert Sáez