Títols

Articles polítics (1924-1936)

ISBN: 978-84-8415-387-0
Data de publicació: 14/05/2002
Nombre de pàgines: 240
Col·lecció: Casa Museu Llorenç Villalonga
Matèria: Història, Història Contemporània

Recull d'articles periodístics de caràcter polític que Llorenç Villalonga publicà, gairebé sempre en El Día, durant la Dictadura de Primo de Rivera i la Segona República. D'aquests articles es desprèn que la ideologia del novel·lista, fortament influïda per Ortega, era ambivalent i, alguns cops, contradictòria.