Títols

Articles i traduccions a “Papeles de Son Armadans” (1956-1961)

ISBN: 978-84-8415-949-0
Data de publicació: 30/08/2007
Nombre de pàgines: 192
Col·lecció: Biblioteca Marian Aguiló
Matèria: Literatura

Aquest volum de treballs del crític i escriptor Josep Maria Llompart reuneix totes les seves col·laboracions publicades entre 1956 i 1961 a la revista Papeles de Son Armadans. Una revista en castellà, de la qual Llompart fou cap de redacció i se'n serví per difondre la literatura catalana.