Títols

En un escenari imaginari, un barri barceloní qualsevol, uns personatges desenvolupen les seves vides i les seves accions, incloses dins del món, també imaginari, d'un sistema sanitari que, no neccesàriament s'ajusta a l'univers real. Tant els personatges com els esdeveniments i les institucions, s'emmarquen en una ficció pròpia del gènere narratiu.