Títols

Armes espirituals i materials: Religió

ISBN: 978-84-8415-280-4
Data de publicació: 09/03/2001
Nombre de pàgines: 384
Col·lecció: Biblioteca Serra d'Or
Matèria: Política, Religió

Aquest volum de l’Antropologia de la vida quotidiana (4, 1) aborda algunes qüestions importants relacionades amb les “armes espirituals” (religió) amb la intenció de configurar un marc ideològic i axiològic que en un proper volum permeti analitzar alguns aspectes de les relacions, alhora inevitables i conflictives, que en la història de la cultura occidental s’han establert entre “el religiós” i “el polític”. En aquest treball Lluís Duch estudia alguns temes que, tradicionalment, han ocupat els estudiosos dels fenòmens religiosos però que, a l’hora actual, cal contextualitzar i redefinir en funció de les importants mutacions que han sofert l’espai i el temps humans.