Títols

Armes espirituals i materials: Política

ISBN: 978-84-8415-293-4
Data de publicació: 28/05/2001
Nombre de pàgines: 368
Col·lecció: Biblioteca Serra d'Or
Matèria: Política, Religió

Aquest volum constitueix la continuació i el complement del volum 4,1, el qual Lluís Duch havia descrit i interpretat alguns elements que incloïa en l’àmbit de les “armes espirituals”. En aquesta nova publicació, s’examinen les implicacions que, en cada temps i espai concrets, té “el polític” en relació amb “el religiós”. La premissa fonamental que es troba a la base d’aquesta exposició és que, almenys a Occident, d’una banda, tota religió mai no deixa de posseir una exigència política i, de l’altra, tota política mai no deixa de manifestar apetències de caràcter religiós. S’analitzen les repercussions que han ofert la conquesta i l’exercici del poder per a la religió en els temps moderns.