Títols

Antologia de textos de les Illes Balears. Volum II. Segles XVII-XVIII.

ISBN: 978-84-8415-833-2
Data de publicació: 27/09/2006
Nombre de pàgines: 352
Col·lecció: Antologia de textos de les Illes Balears
Matèria: Història de la Literatura

L'Antologia de textos de les Illes Balears, que presentem, és un antic projecte del doctor Joan Miralles i Monserrat, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears que, afortunadament, comença a ser realitat, i que pretén mostrar, d'una banda, la unitat de la llengua catalana i, de l'altra, la diversitat del tipus de textos segons les èpoques i els diferents usos. Des del punt de vista cronològic, l'obra va des de la conquista de Mallorca (1229), d'Eivissa (1235) i de Menorca (1287), fins a la Guerra Civil (1936-39).