Títols

Antologia de textos de les Illes Balears. Volum I. Segles XIII-XVI.

ISBN: 978-84-8415-776-2
Data de publicació: 28/02/2006
Nombre de pàgines: 504
Col·lecció: Antologia de textos de les Illes Balears
Matèria: Història de la Literatura

Aquesta obra, preparada pel doctor Joan Miralles i Monserrat, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears, pretén mostrar, d'una banda, la unitat de la llengua catalana i, de l'altra, la diversitat del tipus de textos segons les èpoques i els diferents usos. En aquest primer volum són inclosos un bon nombre de textos mallorquins des del segle XIII fins el segle XVI, amb una introducció teòrica sobre la tipologia textual des de la perspectiva sociolingüística i de l'anàlisi del discurs i amb un ampli glossari.