Títols

Anàlisi de l’obra teatral (teoria i pràctica)

ISBN: 978-84-9883-443-7
Data de publicació: 26/10/2011
Nombre de pàgines: 256
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Història de la Literatura

Un acostament teòric a l'estudi del text dramàtic i/o de l'espectacle teatral des de les aportacions de diverses disciplines o corrents com la teoria de la literatura, les teories de la ficció, l'anàlisi de la conversa, la comunicació no-verbal, la simiòtica teatral o l'anàlisi del discurs. Acompanyat d'unes aplicacions pràctiques sobre l'obra El verí del teatre, de Rodolf Sirera.