Títols

Aquest estudi completa l'Antropologia de la vida quotidiana, començada a publicar el 1999. Els autors hi analitzen alguns aspectes de la primera «estructura d'acollida», la família, la codescendència. Després d'oferir una història esquemàtica d'alguns models familiars occidentals, dediquen les seves anàlisis a un conjunt de temes no habituals en els estudis sobre la institució familiar, entre els quals destaca la qüestió de l'«espai i del temps familiars». En l'epíleg dels sis volums d'aquesta obra se'ns ofereixen una sèrie de conclusions i de possibles temes a analitzar i discutir en propers treballs.